DIO

Pod termínem „dopravně inženýrské opatření“ se skrývá činnost spočívající v pronájmu dopravního značení a světelné signalizace na dopravních stavbách (výstavba silnic a dálnic a jejich opravy). Naše společnost tuto činnost provádí včetně montáží a údržby pronajatého materiálu. Současně zajišťujeme inženýrskou činnost tzn. zpracování projektů a jejich projednávání se složkami státní správy (Policie ČR, odbory dopravy, MD) do vydání stanovení dopravního značení a povolení uzavírek.

Reference DIO

2016

STRABAG a.s.: D3 Tábor, oprava čtyřpruhu

SILNICE GROUP a.s.: R4 výměna středových svodidel

ČNES a.s.: D4 oprava povrchu

HABAU a.s.: II/605 Loděnice, oprava souměstí

Společnost T.A.Q. s.r.o.: D4 Mníšek, oprava mostu

Společnost T.A.Q. s.r.o.: Rudná, oprava mostu

 

2015

Společnost T.A.Q. s.r.o.: D5, oprava mostu D5-035

STRABAG a.s.: D3 Tábor, oprava čtyřpruhu

SYNER Vysočina a.s.: připojení obcí Bolina a Bolinka na městskou infrastrukturu

ADSUM s.r.o.: R4 Řitka – Mníšek, oprava povrchu

EUROVIA a.s.: Klecany – Řež, oprava povrchu

SILNICE GROUP a.s.: R4 Klínec – Kytín, oprava povrchu

 

2014

STRABAG a.s.: D3 Tábor, oprava čtyřpruhu

VIAMONT a.s.: koridor Ševětín – Horusice

EUROVIA a.s.: koridor Veselí n. L. – Soběslav

SILNICE GROUP a.s.: R7 Knovíz, oprava povrchu

SKUDRZYK Jan: II/150Votice, oprava propustku

SKUDRZYK Jan: I/18 Zrůbek, oprava mostu

POHL CZ s.r.o.. Lešany, kanalizace a ČOV

Společnost T.A.Q. s.r.o.. D5, oprava mostu D5-035


2013

BES s.r.o.: D1, oprava mostu Hvězdonice

TANNACO s.r.o.: D8 sanace svahu

STRABAG a.s.: D3 Tábor, oprava čtyřpruhu

PORR a.s.: R6 MUK Hostivice

COLAS a.s.: II/150 Čechtice – Loket