Nabízené služby

Nabízíme všechny služby související s opravou a údržbou vozovek. Neváhejte se s námi spojit a rádi Vám vypracujeme cenovou nabídku.

Zabýváme se sekáním trávy, zametáním, opravou a čištěním propustků a v neposlední řadě i hloubením příkopů a úpravou krajnic.

LETNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Provádíme opravy výtluků obalenou drtí s následným zhutněním. Dále provádíme opravy drobných výtluků, spár a trhlin tryskovou metodou Patchmatic.

OPRAVY VÝTLUKŮ VOZOVEK

Zajišťujeme sjízdnost na téměř 400 km státních silnic včetně silnice I. třídy č.18 a místních komunikací pro obecní úřady z blízkého okolí.

ZIMNÍ ÚDRŽBA VOZOVEK

Jsme prodejci značek od renomované firmy ,,Značky Praha s.r.o."
Můžeme však zákazníkovi nabídnout značky i od jiných výrobců. Všechny značky včetně příslušenství mají homologaci pro použití na pozemních komunikacích ČR.

SVISLÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ

Vlastníme několik výkonných všestranných značkovacích strojů, které splňují veškeré požadavky na moderní způsob aplikace všech druhů vodorovného značení.

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Osazováním, rovnáním a výměnou svodidel se zabýváme již několik let.

OSAZOVÁNÍ SVODIDEL

Dokážeme zajistit souvislé velkoplošné opravy vozovek.

VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

Provádíme zemní a výkopové práce.

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Zabýváme se výstavbou opěrných zdí pro zpevnění svahu pomocí gabionových košů.

VÝSTAVBA GABIONOVÝCH OPĚRNÝCH ZDÍ